Ukens fremmedart
Bleikspirea (Spiraea xRubella

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er bleikspirea presentert.

Publisert 28.10.19  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Bleikspirea (Spiraea xRubella) er en busk på omtrent 1,5 meter. Busken er en hagehybrid mellom nordamerikansk breispirea (Spirea latifolia) og eurasiatisk hekkspirea (Spirea salicifolia).  Det første funnet av bleikspirea i Norge ble gjort i 1873 i Kristiansand. Deretter ble det gjort få funn av arten frem til 1980. I løpet av cirka 100 år ble det registrert 12 funn. Etter 1980 har antallet kjente lokaliteter og funn mangedoblet seg, og de fleste funnene er gjort etter år 2000.

Per idag kan en finne bleikspirea fra Østfold til Møre og Romsdal, generelt ved lavland og kystområder. En finner arten i tilknytning til kulturpåvirket og kulturbetinget mark. Veikanter, på avfallsplasser, kanten av innmark, kysthei, myrkanter, kratt ved strender og vassdrag og på avfallsplasser er lokaliteter der bleikspirea trives. Arten ble trolig tatt inn som prydplante i andre halvdel av 1800-tallet. Det er en frøsteril plante, og den danner kloner med rotskudd, for det meste i utgangspunkt i hageutkast. Bleikspirea kan fortrenge både sårede og truede arter, slik som for eksempel klåved på elveører.

Artsdatabanken har vurdert bleikspirea til SE = svært høy risiko. Den har et stort invasjonspotensial, og et resultat av lang median levetid og moderat ekspansjonshastighet.

Konklusjon fra Artsdatabanken : «Bleikspirea vurderes til svært høy risiko på grunn av et stort invasjonspotensial og moderate negative økologiske effekter knyttet til fortrenging av sårbare arter på flommark. Arten ble vurdert til høy risiko i Fremmed arter i Norge – med svarteliste 2012 av samme grunn bortsett fra at det kun ble regnet med en effekt generelt på stedegne arter slik at effekten ble estimert som liten (ikke middels)».

The last comment and 24 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *