Ukens alder på art
Blåmeis

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle- eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er blåmeisen presentert.

Publisert 14.10.19 l Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Blåmeis (Cyanistes caeruleus) er en spurvefugl i meisefamilien, og en av våre minste meiser. Den er lett gjenkjennelig med den lyseblå fargen på hodet, vingene og stjerten, og med hvite kinn med en blåsvart stripe gjennom øyet.

Fuglen legger 8-12 egg, og den har gjerne to kull i året. Den hekker vanligvis i lavlandet, til og med Nordland og spredt i Troms. En finner blåmeisen over det meste av Europa, Nordvest-Afrika, Lilleasia og Iran. Blåmeisen er vanligvis knyttet til skog som er dominert av løvtrær, parker og hager der den hekker i naturlige hull i trær eller i fuglekasser.

Den norske hekkebestanden er anslått å være rundt 400 000 -700 000 individ. Dette er noe som varierer fra år til år, hovedsakelig på grunn av vinterforholdene og kulden. Den spiser likevel mye en del plantekost om vinteren, blant annet bjørkefrø og kjernene av rognebær og berberis. Blåmeisene lever nær sultegrensen vinterstid, og kuldeperioder og matmangel tar derfor en betydelig del av hekkebestanden. Om sommeren spiser blåmeisen insekter og edderkopper, mens om høsten og vinteren består kosten av mye frø.

Blåmeisen er en liten fugl, og den får mange avkom. Likevel kan den bli svært gammel. Den eldste blåmeisen registrert i Norge ble 10 år gammel!

Foto: Per Harald Olsen / Artsdatabanken

Foto: Wouter Koch / Artsdatabanken

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *