Ukens alder på art
Grønlandshval

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle- eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er grønlandshvalen presentert.

Publisert 07.10.19  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Grønlandshvalen (Balaena mysticeteus) er en bardehval i retthvalfamilien, og er eneste art i grønlandshvalslekten. Den oppholder seg hele livet i arktiske farvann. Hvalen veier 75- 100 tonn, og hunnene er større enn hannene. Hannene blir 14-17 meter, mens hunnene blir gjerne 16-18 meter lange. Grønlandshvalens sirkumpolare utbredelse varierer med utbredelsen av drivisen.

Det finnes fem bestander av denne hvalarten. En av disse er Spitsbergenbestanden som finnes i Grønlandshavet mellom Grønland og Svalbard, og østover i Barents-, og Karahavet langt inne i russisk Arktis. Bestanden av grønlandshval som finnes i områdene rundt Alaska består av over 10 000 individer, og bestanden som finnes mellom øst Canada og vest Canada ligger på omtrent 5000 individer. De andre bestandene består kun av ti-talls eller hundretalls individer. På Svalbard er grønlandshvalen sjelden å se, og en vet at det er svært få dyr der, antakelig kun noen titalls individer. På verdensbasis er bestanden kategorisert som LC=livskraftig, mens i Norge er den på rødlistet, og kategorisert som CR= kritisk truet.

Grønlandshvalen spiser for det meste plankton og krill, og i noen registrerte tilfeller også små stimfisk som polartorsk. Den gjør unna det meste av spisingen for å overleve et år, i løpet av sommeren. De finner mat i hele vannsøylen, helt fra overflaten og ned til bunnen.

Arten er den eneste bardehvalen som føder unger i arktiske områder, og svangerskapsperioden er på 13-14 måneder. Grønlandshvalene blir ikke kjønnsmodne før de er rundt 25 år gamle, og det går fire år mellom hver gang de kjønnsmodne hunnene kalver. Siden de blir kjønnsmodne så sent, så tar det også lang tid før de blir utvokste, og dette skjer ikke før de er mellom 40 og 50 år gamle.

Grønlandshvalen kan bli over 200 år gammel. Det er også funnet dyr som kan ha vært over 245 år gamle. Før trodde man at grønlandshvalen bare ble rundt 100 år, og gjerne litt over 100 år, men det ble motbevist. Det er blitt funnet harpunspisser i grønlandshvaler, og disser har ikke vært brukt på over 100 år, noe som tilsier at hvalarten kan bli langt eldre enn det en tidligere trodde. For å finne ut alderen på grønlandshvalen har blant annet biologen Jeffrey Bada brukt en metode som aldersbestemmer dyr ut fra nedbrytingen av aminosyren asparginsyre, som finnes i øyne og tenner.

Grønlandshval (Balaena mysticetus). 

Grønlandshvalen ble fredet i Norge i 1929, og i resten av verden i 1935. Hvalfangst hadde på denne tiden foregått siden 1600 – tallet. Bestanden av grønlandshval i Barents- og Grønlandshavet er anslått å ha vært på mer enn 25 000 individer før fangsten startet på 1600-tallet.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *