Ukens fremmedart
Mink

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er minken presentert.

Publisert 14.10.19 I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Minken (Neovison vison) som lever i Norge er etterkommere av dyr som er rømt fra pelsfarmer. Minken som er en del av mårdyrfamilien trives langs kysten og langs vann og vassdrag helt opp på høyfjellet. Den er omtrent 43cm lang, og den kan veie inntil 1,5 kg. Hannen er større enn hunnen. Hunnene kan føde kull på 3-7 unger, og de fødes i mai. Minken sin levealder er opptil 6 år (kan bli eldre), mens i fangenskap kan den bli opptil 12 år. Arten lever av fisk, skalldyr, småpattedyr, fugl, egg og frosk- arter en ofte finner langs kysten og langs vann. Den er svært dyktig og rask til å svømme.

Opprinnelig kommer minken fra Nord-Amerika. På slutten av 1800-tallet ble den innført som farmdyr i Europa, og i slutten av 1920- årene kom den til Norge. Grunnen til innførelsen av mink var pelsdyroppdrett. De første pelsdyrfarmene kom i 1927 på Vestlandet, og utbredte seg rask til andre deler av landet. Per i dag forekommer den i Nord-Amerika, i de fleste europeiske land, fra Øst-Europa til Nordvest-Asia.

Minken blir betraktet som et skadedyr, og en trussel mot vår fauna. Artsdatabanken har klassifisert minken til SE= svært høy risiko på fremmedartslisten. Det er ingen arter som jakter spesielt på mink, men alle rovpattedyr og rovfugl er potensielle fiender for minken. Siden den ikke har noen naturlige fiender og den ikke finnes naturlig i Norge, er den på fremmedartslisten og kategorisert som en svært høy risiko.

Kilder:

Artsdatabanken

Store Norske Leksikon

Foto mink: Artsdatabanken / Jan Ove Gjershaug  CC BY 4.0

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *