Ukens fremmedart
Platanlønn

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er platanlønn presentert.

Publisert 07.10.19  l  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Platanlønn (Acer pseudoplatanus) er en art i lønneslekten, og bladene er matt grønne med hår på undersiden. Blomstringen hos platanlønn skjer etter at bladene har kommet ut og blomsterklasene henger nedover. Fruktene har «helikoptervinger», og vinkelen mellom de to vingene er mindre enn 90 grader. Den er opprinnelig hjemmehørende i Sør- og Mellom-Europa. Den kan bli opp til 20-30 meter høy, og opp til 500 år gammel. Arten klarer seg godt i områder ned middels julitemperatur ned til 12 grader. Platanlønnen trives best i områder med fuktig jord, noe som det er mye av på Vestlandet.

Arten ble innført til Norge som prydtre, trolig i første halvdel av 1700- tallet. Den er svært godt tilpasset det norske klimaet, og fra kulturlandskapet har den etter hvert etablert seg i ulike typer skog, der den enkelte steder har etablert seg som det dominerende løvtreet. På 1900-tallet begynte platanlønnen å spre seg til gamle enger og edelløvsskoger. Det er spesielt på Vestlandet at den har ekspanert veldig, og den er nå en av de vanligste treslagene der. Den er også svært vanlig i lavlandet på Østlandet og generelt opp til Nordland.

Arten er på den norske fremmedartslisten, og er klassifisert som SE= Svært høy risiko. Det er fordi den har et stort invasjonspotensial, og høy økologisk effekt. Det er lite som kan gjøres for å stoppe spredningen av platanlønn i mange områder.

Foto: Oddvar Pedersen / Artsdatabanken

Foto: Oddvar Pedersen / Artsdatabanken

The last comment needs to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *