Ukens rødlisteart
Havniøye

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er havniøyen presentert.

Publisert 01.10.19 I Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Havniøye (Petromyzon marinus) er en en kjeveløs fiskeart i gruppen niøyer. Den blir opptil 1 meter lang og 2,5kg og den forekommer langs hele kysten. Fisken er en parasittisk art, som lever av blod og kroppsvæske fra andre fisker som den suger seg fast til. Fisker som havniøyen spiser er blant annet torsk. laks og brugde, og da rasper havniøyen hull på skinnet til fisken med sugemunnen som er besatt med horntenner. Arten er en anadrom art, som vil si at den gyter og har ynglestadiet sitt i ferskvann, mens den lever hele sitt voksne liv i saltvann. Den gyter om våren, og larvene (ammocoetes) lever cirka 4-5 år i elvegrusen før de gjennomgår en forvandling og vandrer videre ut i havet. I havet lever havniøyen i 2-5 år, før de går opp for å gyte. Etter gytingen dør de voksne individene.

Foto: Erling Svensen

Foto: Erling Svensen

Artsdatabanken har klassifisert havniøyen til NT = Nær truet. I Norge er det per 2015 påvist sikker forekomst av havniøye i 24 elver. Hovedutbredelsesområdet ser ut til å være i Østfold, via elver i Oslo/Akershus, Buskerud, Telemark, Agder og Rogaland. Det ser ut som Vestlandet har svært få lokaliteter av arten. I Trøndelag er det nyere funn i blant annet Stjørdalselva, og i Nord- Norge er det registrert havniøye i to elver, en i Nordland og en i Finnmark. Havniøye foretrekker trolig elver med moderate strømforhold, og forekommer derfor mest i nedre deler av elvene. Grunnlaget for rødlistevurderingen er ifølge Artsdatabanken relativt dårlig, men det er i de fleste elver registrert svært få individ, derav klassifiseringen NT= Nær truet.

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *