Ukens rødlisteart
Klippeblåvinge

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er klippeblåvingen presentert.

Publisert 23.09.19 l  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Klippeblåvingen (Scolitantides orion) er en av de mest sjeldne dagsommerfuglene som finnes i Norge, og den er på den nasjonale rødlisten. Det er fordi den har hatt stor tilbakegang flere steder. I 2007 ble sommerfuglen fredet i Norge, og den er risikovurdert til CR- kritisk truet av Artsdatabanken. 

Scolitantides orion er en del av overfamilien Dagsommerfugler, mens den ligger i familien Glansvinger. 

Klippeblåvingens underside

En finner klippeblåvingen fra Spania i vest til Kamtsjatka (Russland) i øst i et belte som går fra Sør- og Mellomeuropa og den sydligste delen av Skandinavia, østover til Kaukasus, Mongolia, Kina og Japan (Ref. Artsdatabanken). Arten er på tilbakegang i Europa, og i Norden finnes den på noen få lokaliteter sørøst i Sverige og i Sør- Finland. I Norge er den så godt som utryddet, og i dag finnes den kun med sikkerhet i Torpbukta i Halden, og i Åsstø-området i Tvedestrand. Tidligere fantes klippeblåvingen på et tjuetalls lokaliteter langs kysten av Øst- og Sørlandet, fra svenskegrensen via Oslo og til Aust-Agder.

Flyvetiden er på cirka 2 uker i mai/juni. I Norge forekommer den på åpne svaberg langs kysten- hvor larvens vertsplanter vokser. Utenfor Norges grenser er sommerfuglen i like stor grad en innenlandsart som den er en kystart. Klippeblåvingen opptrer fåtallig, og i kombinasjon med at den har en kort flyvetid, så gjør det at sommerfuglen er lett å overse. Den flyr lavt over bakken, og den sitter ofte i ro.

Kilder:

Artsdatabanken

Bilder av klippeblåvinge: Vladimir Kononenko. Lisens: CC BY-NC-SA 3.0

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *