Eiken kan bli over 1000 år gammel!

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle – eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er eiken presentert.

Publisert 16.09.19 l  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Foto: Håkon Vangsnes

Eik (Quercus) er en planteslekt i bøkefamilien. Det fins rundt 450 arter, de fleste er i Asia og Amerika. i Europa er det 27 arter, mens vi i Norge har 2. De to typene eik vi har i Norge er Sommereik (Quercus robur) og Vintereik (Quercus petraea). Sommereik er den vanligste i Norge. Den vokser i et bredt belte i lavlandet fra mjøstraktene over Sørlandet og Vestlandet til Nordfjord, i tillegg til et par steder på mørekysten. Vintereiken vokser i Norge i kyststrøk fra Drøbak og Vestfold til Nordfjord. Utbredelsen på verdensbasis er på den nordlige halvkulen, og den krysser ekvator i Indonesia.

Det er vanskelig å fastsette alderen på en gammel eik. Vanligvis teller en årringene for å finne ut alderen til et tre, men eiken er hul og dermed nytter det ikke å kjernebore den for å telle årringer. For å finne ut alderen på treet må en da bruke erfaring, treets utseende, plassering og historiske kilder for å gi en antatt alder. Eiketre kan bli over 1000 år gamle, og det eldste i Østfold er antatt å være over 900 år gammelt.

Gammel eik i Masfjorden, Vestland. Foto: Magne Sleire

Foto: Istockphoto

Nye eiketrær kan dukke opp over alt, takket være nøtteskriken. Den samler eikenøtter, og plasserer de overalt for å ha lager til vinteren. Noen blir ikke funnet igjen, og disse spirer og blir etterhvert til et nytt eiketre. Barken på stammen har vertikale furer, og blomstene er samlet i rakler. Frukten eiken bærer er nøtter. Treet er varmekjært, og den trives på dyp, næringsrik, frisk og moldrik jord. Den vokser ofte på lune, sørvendte plasser hvor det er liten frostfare.

Eiken er biologisk svært viktig. Hule og grove eiker har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Slike trær er vurdert som spesielt viktig for naturmangfoldet. Flere hundre arter har hatt sitt livsgrunnlag der i løpet av en eiks levetid. Eikens skorpebark er en viktig biotop for enkelte insekter. Flere av disse artene er i ferd med å bli utryddet, og er rødlistet. Det gjelder blant annet sopp, insekter og lav. 105 rødlistede billearter lever i tilknytning til eik, og rundt halvparten  av billeartene er knyttet til hule eiker. Det gjelder også 87 sopparter. Grunnen til at disse er på rødlisten er blant annet fordi det blir stadig færre grove, gamle eiker som kan bli hule, og dermed levested for disse artene.  Eiketrærne bør ikke felles, for selv en død eik er en viktig eik.

The last comment needs to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *