Ukens fremmedart
Snøkrabbe

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er snøkrabben presentert.

Publisert 16.09.19 l  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Snøkrabben (Chionoecetes opilio) er på den norske fremmedartslisten, og er dermed uønsket i Norge. Den er utbredt i hele Beringhavet, og det finnes store mengder snøkrabbe langs østkysten av Canada og vestkysten av Grønland. I Norge er det individuelle observasjoner av snøkrabben langs kysten av Finnmark, mens utbredelsesområdet ligger ved delelinjen med Russland.

Det er mye som tyder på at snøkrabbens utbredelse er påvirker av bunntemperaturen i området. Krabben foretrekker kalde vanntemperaturer under tre grader, og dermed vil den nok ha en nordlig og østlig utbredelse. Den ble for første gang registrert i Barentshavet i 1996 av russiske forskere. 8 år senere ble den fanget og observert i den norske delen av Barentshavet.

Snøkrabben lever av andre krepsdyr, muslinger, sjøstjerner, dødt organisk materiale og børsteormer. Den parer seg sent på vinteren eller tidlig på våren. Hvis levevilkårene er ugunstige, så kan snøkrabben ha en toårig reproduksjonssyklus. Krabben vokser langsomt, og det tar hele 8-9 år fra krabbelarven klekkes til den når kommersiell størrelse. Snøkrabben vokser når den skifter skall. Etter skallskifte tar det 2-3 måneder før skallet blir hardt. Små krabber skifter skall én gang i året, mens hos store krabber kan det gå to år mellom hvert skallskifte.

Etter det siste skallskifte så stopper veksten hos både hunn- og hannkrabbene. Det er også da de fleste krabbene blir kjønnsmodne. Snøkrabbene lever maks fem år etter det siste skallskiftet, og gamle krabber er som regel lite aktive, og inngår i svært liten grad i fangstene.

Arten har et stort invasjonspotensiale, men ingen kjent økologisk effekt. Det vil si at det er ukjent hvordan snøkrabben kan påvirke andre arter, og hva den kan bety for økosystemet i de nye områdene den er kommet til. Den er ikke ønsket i de norske farvann, men den er kommet for å bli, i likhet med kongekrabben. Snøkrabben er klassifisert av Artsdatabanken til PH = potensielt høy risiko i Norge. På Svalbard er den vurdert til å utgjøre svært høy risiko, SE.  

The last comment needs to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *