Hvor gammel ble norges eldste fjellvåk?

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle- eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er fjellvåken presentert.

Publisert 11.09.19 l Skrevet av: Andrine Sleire Tistel

Fjellvåk (Buteo lagopus) er en fugl i haukefamilien. Den er en av vår vanligste rovfugler over store deler av landet. Fjellvåken veier omtrent 1kg, og den har et vingespenn på ca 1,3m, cirka den samme størrelsen som hønsehauken. Fjellvåken har en utpreget sveveflukt høyt oppe i luften.  Den hekker for det meste i fjellet og i høyereliggende skogsområder over hele landet. Den hekker i noen tilfeller også ved lavlandet og ute ved kysten. Fuglen hekker helst i bratte skråninger og i bratte berg, både over og under tregrensen. Den hekker også i tre, gjerne i store furuer.

Parringen starter gjerne fra midten av april, og hunnen legger varierende mengder med egg, avhengig av smågnagerbestanden. I gode smågnagerår kan fjellvåken legge opp til 6/7 egg, men normalt ligger den på 2-5 egg. I dårlige smågnagerår kan fjellvåken kutte ut hekkingen helt. Slik som med de fleste rovfugler i Norge, så er hunnen litt større enn hannen. Den eldste fjellvåken som er registrert i Norge ble hele 16 år, 8 måneder og 26 dager.

Fjellvåken lever i all hovedsak av smågnagere (mus og lemen). og den jakter i åpent landskap. I dårligere smågnagerår kan den ta rypekyllinger, frosk og firfirsler. Den norske hekkebestanden er anslått til å ligge mellom 4000- 10 000 individ, men det varierer mye med smågnagerbestanden. Fuglen er klassifisert som LC= Livskraftig av  Artsdatabanken, og den har vært totalfredet siden 1971.  Fjellvåken er en trekkfugl, og den trekker i sørlig og sørøstlig retning før vinteren. Noen fjellvåker, da spesielt ungfugler overvintrer langs norskekysten. Den ankommer Norge i april, der den begynner på parring og hekking.

The last comment and 27 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *