Ukens fremmedart
Stillehavsøsters

Publisert 09.09.19 l  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er stillehavsøstersen presentert.

Stillehavsøstersen (Crassostrea gigas) er en østers som forekommer naturlig i det nordlige Stillehavet fra Japan til Beringsstredet. I Norge er den på fremmedartslisten, og den er å finne fra svenskegrensen til Møre og Romsdal. Artsdatabanken har risikovurdere stillehavsøstersen til SE = svært høy risiko.

Østersen ble første gang funnet i Norge i 1980 utenfor Kragerø. Innen 2007 ble den registrert i Oslofjorden, og på en rekke lokaliteter langs kysten av Hordaland og på Sørlandet.

Stillehavsøstersen lever av mikroorganismer som filtreres fra vannet, og planteplankton er deres viktigste næringskilde. De lever fastvokst til underlaget som for eksempel stein. Østersen lever fra fjæren og ned til et par meters dyp. Østersen kan ta opp giftige stoffer fra vannet, så en må være forsiktig med å spise selvplukket stillehavsøsters. Mattilsynet anbefaler at man ikke spiser den selvplukkede stillehavsøstersen om den ikke er testet for algegifter, bakterier, virus og miljøgifter.

De har en svært stor forplantningsevne, og gyter store mengder egg. Stillehavsøstersene står ofte tett sammen, og de kan danne svært tette bestander på for eksempel svaberg. Etterhvert er det ikke mulig å gå der, grunnet de skarpe kantene på østersen.

Artsdatabanken skriver at stillehavsøstersen er en invaderende art, og den er uønsket i norske farvann. Det er derimot lite sannsynlig at en kan bli kvitt denne arten i Norge.

The last comment needs to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *