Norges eldste hjort ble 25 år!

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er hjorten presentert.

Publisert 02.09.19 l  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Hjorten (Cervus elaphus) holder til i de fleste kommuner sør for Saltfjellet i Nordland. Den norske hjorten som blir omtalt i denne artikkelen blir regnet som en underart i hjortefamilien, og heter Cervus elaphus atlanticus. 

Pelsen til hjorten er hovedsakelig rødbrun og/eller gråbrun hos begge kjønn. Et typisk kjennetegn på hjorten (til forskjell til de andre hjortedyrene) er en mørk stripe langs ryggen fra nakken til haleroten. Kollene veier alt fra 80 til 120kg (levende vekt), mens voksne bukker kan veie opp mot 230kg (levende vekt).

Den eldste hjorten som er registrert i Norge var en kolle (hind), som ble 25 år. Den eldste bukken ble 21 år. Vanligvis blir ikke hjorten eldre enn 10-12 år. Høg alder resulterer ofte i redusert kroppsvekt, nedsett reproduksjon og dårligere tenner. Dårligere tenner påvirker også fordøyelsesprosessen, kondisjon og energiopptak. Bukkene utsettes som regel for større jaktpress, og har høyere naturlig dødelighet, dermed er det som regel kollene som blir eldst. Kollene er ferdig utvokst når de er 4-5 år, mens bukkene er ferdig utvokst rundt 6-8 års alderen.

Kalvingen skjer sent på våren, og begynnelsen av sommeren, gjerne i overgangen mai-juni. Drektighetstiden til kollene er på knappe åtte måneder, og kollen føder i de fleste tilfeller bare en kalv. Paringen skjer i slutten av september og gjennom oktober måned – samtidig med jakten. Jakt på hjort foregår fra 1. september til 23. desember.

Hjorten er et typisk skogsdyr, og viser seg sjelden i åpent terreng. Lukt og hørsel er dens viktigste sanser. Nattsynet er også godt, men hjorten sliter med å skille farger.

Artsdatabanken har risikovurdert hjorten til LC=Livskraftig. Jakt er den viktigste årsaken til at hjort dør, men den dør også av andre ulike årsaker. Drukning, påkjørsel, fall og slagskader er relativt vanlige dødsårsaker til hjorten. I brunsttiden kan rivaliserende bukker skade hverandre som forårsaker blant annet punktering i bryst- og bukvegg, med dødelige konsekvenser. Per i dag er det regnet med at den samlede bestanden av hjort i Norge ligger på minimum 200 000- 250 000 dyr.

The last comment and 18 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *