Ukens rødlisteart
Brugde

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er brugden presentert.

Publisert 02.09.19 l  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Brugden (Ceterhinus maximus) er verdens nest største fisk, etter hvalhaien. Det er den største haifisken som lever i norske farvann. Haifisken veier opptil syv tonn, og kan bli inntil elleve meter lang. Selv om den er stor, så er den helt ufarlig for mennesker, og spiser bare dyreplankton. Den lever i tempererte kystvann (rundt 8-14 grader celsius), blant annet langs kysten av Norge og Storbritannia, men også på den sørlige halvkulen er den observert ved New Zealand.

Artsdatabanken har risikovurdert brugden til EN = svært truet. Den var tidligere en svært tallrik art i de norske farvann, men grunnet overfiske og en lav reproduksjonsrate har den blitt ett sjeldent syn. Artsdatabanken skriver følgende på sine sider om brugden: «Rødlistingen signaliserer en dokumentert og bekymringsfull nedgang i tallrikheten, men det betyr ikke nødvendigvis at arten er utrydningstruet på kort eller lang sikt».

Brugdens livssyklus er lite kjent, men de antas å leve i omtrent 50 år. Haifisken er en sårbar art på grunn av den langsomme kjønnsmodningen og lav reproduksjonsrate, men også grunnet tidligere overfiske. Hunnen føder levende unger på rundt 1,5-1,7 meter. Hannene blir sannsynligvis kjønnsmodne når de er mellom 12-16 år, og 4,5m lange. Hunnene derimot er mellom 8-10m og omtrent 20 år når de blir kjønnsmodne. De er drektige i mellom ett og tre år. Ungene blir født året rundt, men det er trolig en topp om vinteren.

En vet lite om brugden, selv om det er en stor hai. Havforskningsinstituttet ønsker dermed å få bedre oversikt over fordeling og vandringsmønsteret til brugden gjennom de ulike årstidene. Havforskningsinstituttet har lansert et elektronisk skjema , der en kan registrere seg og dermed rapportere brugdeobservasjoner.

For mer informasjon om forskningsprosjektet, se Havforskningsinstituttet sine nettsider:

https://www.imr.no/hi/nyheter/2019/april/har-du-sett-brugde

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *