Hjorten er nær ved å drukne

Hjorter ved gjørmegrop, filmet av Henning Hella på Radøy nord for Bergen.

Hjorten har sans for gjørmebad også i sommervarmen. Den kan grave ut temmelig store groper hvor gjørma flyter. De unge hjortene i gropa her er ikke fornøyd med et vanlig gjørmebad. Spissbukken tar seg like greit et godt gjørmedykk.