Naturportrettet:

Ingrid Skjoldvær – Leder Natur og Ungdom 2016- 2017

Tidligerer leder av Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, deler med oss blant annet hva som gjorde henne opptatt av natur, hvilke tema hun finner særlig sentrale, og hvordan hun ser for seg det vil gå med naturen framover.

Ingrid er fra Vesterålen i Nord-Norge og er oppvokst med havet som nærmeste nabo og spisskamers.  Dette har formet den nå så aktive naturverneren på mange måter.

Foto forside: Amanda Orlich / Natur og Ungdom