Gåseparet gikk en halv km med ungene sine på en fylkesvei før de kunne entre vannet i trygghet. Men først måtte en bro passeres.

Foto: Naturfilmkanalen