Hvor gamle kan dyr og fugler bli

Blåmeis – Cyanistes caeruleus

Dette er en av våre minste meiser. De fleste avkom av blåmeis vil dø innen de er ett år. Dødligheten til voksne blåmeis er på 70 %.

Eldste kjente alder på blåmeis, basert på ringmerkefunn er 12 år.   test