Ukens alder på art
Løvsanger

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle – eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er løvsangeren presentert.

Publisert 13.03.20  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Løvsangeren er en fugleart i sangerfamilien. Det er en av våre minste fugler, og den har en vekt på 7-11 gram. Fuglen har en grågrønn overside, og gråhvit under side. Den legger 6-8 egg, som ruges i 13 dager. Løvsangeren er en av våre mest tallrike og utbredte fugl, da den finnes over hele landet, fra skjærgården til snaufjellet, så lenge det finnes trær eller busker. En regner med at det hekker 2-10 millioner par i Norge.

Arten overvintrer i hovedsak i nordvestlige Afrika, og den kommer til Norge i slutten av april- begynnelsen av mai.

Løvsangeren er en fugl som kan leve lenge, tross den spede størrelsen. Den eldste løvsangeren som er registrert, ble 9 år, noe som er mye med tanke på den spede størrelsen. Artsdatabanken har registrert arten som LC= livskraftig.