Ukens fremmedart
Harlekinmarihøne

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er harlekinmarihøne presentert.

Publisert 16.01.20  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Foto: Wouter Koch/ Artsdatabanken (CC BY 4.0)

Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis) er en marihøne i marihønefamilien. Arten har et varierende utseende, noe som kan gjøre det vanskelig å identifisere den. Størrelsen, formen og antallet prikker derimot, gjør at den skiller seg fra de artene av marihøne vi har i Norge. Marihønen har vanligvis mange prikker, gjerne mellom 19-21.

I Norge er den foreløpig funnet i Oslo, men den er blitt påvist på importerte planter og tre-materialer flere steder i landet. Marihønen kommer opprinnelig fra Øst-Asia, men i senere tid er den blitt introdusert til andre land, der den har etablert seg og blitt tallrik. Arten ble først innført til USA der den hadde som formål å bekjempe bladlus på sitrustrær. Harlekinmarihønen ble også innført til Europa for å bekjempe ulike bladlusarter, og nå sprer den seg raskt til nye steder.

I tillegg til å spise bladlus, spiser denne marihønen også andre insekter og deres egg, sommerfugler, blomsterfluer og biller. Den kan også fortrenge innfødre arter av marihøner. En frykter at større utbredelse av harlekinmarihønen kan forringe artsmangfoldet.

Artsdatabanken skriver at det fins en geografisk variasjon i risiko, men arten har et stort invasjonspotensiale og en høy økologisk effekt. Det gjør at harlekinmarihønen er risikovurdert til SE = svært høy risiko på den norske fremmedartslisten. Harlekinmarihøne Harmonia axyridis anses som en av verdens mest fryktede fremmede arter (Majerus et al. 2006).

The last comment and 12 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *