Ukens alder på art
Torsken kan bli 40 år gammel!

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle- eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er torsken presentert.

Publisert 19.12.19  I Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Torsk (Gadus morhua) er en av de viktigste torskefiskene vi har, og den har gjennom flere hundre år vært en viktig bidragsyter for Norges økonomi og bosetning. Skrei blir solgt over hele verden, som fersk fisk, eller som behandlet (tørrfisk,klippfisk). Den kan bli opptil 180 centimeter lang og 55 kilo tung. Torsken er lett å kjenne igjen med det karakteristiske «skjegget». Det er stor forskjell på både størrelse og alder på de ulike torsketypene. Torsken en finner langs kysten (kysttorsk) er betydelig mindre enn torsk som vandrer langt (havtorsk/skrei).

Torsk finner en bare i det nordlige Atlanterhav, Ved Island, Sør-Grønland, Newfoundland og USAs østkyst til Cape Hatteras. Hovedsakelig i vann med temperatur mellom 0 og 10 grader celsius.

Den norsk-arktiske torsken (skrei), er kjønnsmoden for første gang ved seks til femten års alder. De aller fleste er 10 år når de er kjønnsmodne første gang. Gytingen foregår for det meste i midten av mars, i vann hvor temperaturen ligger på 4-6 grader celsius. En stor hunn gyter rundt 4 millioner egg over flere dager. I løpet av to ukers tid klekkes eggene ved overflaten.

Torsken kan bli svært gammel. Den blir sent kjønnsmoden, vanligvis rundt 10-års alderen, og den har dermed lenge igjen av livet sitt. Atlanterhavstorsken kan bli mer enn 20 år gamle, og registrering av torsk har vist en alder på hele 40 år!