Ukens rødlisteart
Hortulan

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er Hortulan presentert.

Publisert 16.12.2019  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Hortulan (Emberiza hortulana) er en fugl i buskspurvfamilien. Fuglen blir rundt 16 centimeter lang, og den veier mellom 20 og 26 gram.

Fuglen er i all hovedsak en frøspiser, men den kan også ta smådyr. Spillkorn er viktig føde for fuglen rett etter ankomsten om våren, og senere på året blir det hentet mye insekter fra kornåkre. Ungene fôres ofte med insekter. Alle de norske hekkeplassene til hortulanen ligger ved dyrket mark.

Hortulanhannen har olivengrått bryst og hode, lysegul strupe og lys ring rundt øyet, mens nebbet er lyserødt og buken er orangebrun. Hunnen er ganske lik hannen, men hun har mindre klare farger, og et mørkstreket bryst og isse.

Reiret til hortulanen ligger på bakken, godt gjemt. Fuglen legger vanligvis 4-6 egg, som ruges av hannen i 11-13 dager. Etter klekkingen holder ungene seg i reiret i 10-15 dager, før den forlater redet.

I Norge er hortulan blitt en svært sjelden hekkefugl, og den har gått sterkt tilbake i antall siden år 1900. De hortulanene som hekker i Norge, hekker i et kjerneområde i Hedmark. Inntil nylig hekket det noen få par i Oppland og Akershus. Hovedårsaken til den drastiske nedgangen i Norge er trolig at bestanden er liten og isolert. I 2006 var den norske bestanden på bare 110 hanner. I dag er den norske bestanden av hortulan på rødlisten, og den er vurdert til CR = kritisk truet. 

Det er ikke bare i Norge at det er blitt færre hortulaner. Det er blitt registrert en tilsvarende tilbakegang over store deler av Europa. Hortulanen finner en fra Europa, til Russland, videre gjennom Mongolia. Middelhavet og Lilleasia.

Fangst av hortulan er trolig en av grunnene til at hortulanen er gått så mye ned i bestand. Særlig er fangst av hortulan populært i Frankrike, der fuglen er regnet som en delikatesse. Forskere har siden konkludert med at hortulanjakten ikke var, og er bærekraftig. Norsk Ornitologisk forening omtaler hortulanjakten i Frankrike HER.

Hovedårsaken til bestandsnedgangen ser ut til å være kvikksølvbeiset korn. Dette spiste fuglene, og dermed ble de forgiftet.