Ukens rødlisteart
Alke

Publisert 20.11.2019  I Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er alken presentert.

Alken (Alca torda) er cirka 38 centimeter, og veier fra 600 til 900 gram. Fuglen er en kolonihekker, og plasserer egget som oftest skjult inni bergsprekker eller i en steinur. Den hekker sjeldent åpenlyst på en berghylle. Alken legger bare ett egg, og eggleggingen skjer i mai-juni. Fuglen er hekkeklar når den er 4- 5 år. Arten lever for det meste av småfisk, planktoniske krepsdyr og børstemarker.

Alken holder til  på begge sider av Nord-atlanteren, og i Norge hekker den i fuglefjell fra Rogaland Øst-Finnmark. Den hekker også på Jan Mayen og Bjørnøya, og den overvintrer langs hele norskekysten.

Det er svært vanskelig å taksere hekkebestanden. En av grunnene til det er at alken lever skjult under hekketiden. Hekkebestanden på fastlandet er beregnet til å være under 55 000 par, men det er et svært usikkert tall. På Jan Mayen, Spitsbergen og Bjørnøya hekker det antageligvis i underkant av 250 par.

Alken er rødlistet, og er kategorisert som EN = Sterkt truet. Det ser ut til å ha vært en bestandsnedgang for hele den norske alkebestanden i løpet av de 3 siste generasjoner til arten (1967-2014), og nedgangen var særlig stor i første del av den tidsperioden.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *