Ukens rødlisteart
Fjellrype

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er fjellrypen presentert.

Publisert 21.10.19 I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Fjellrypen (Lagopus muta) er en rype i skogshønefamilien. De voksne fuglene veier rundt 400-500 gram, og er rundt 35cm lange. Hønen og steggen (hannfuglen) er omtrent jevnstore.

Lagopus muta kan forveksles med lirypen (lagopus lagopus). En skiller fjellrypen fra lirypen ved at fjellrypen har en mer lysgrå farge om høsten. Det er vanskeligere å skille de to rypene om vinteren, men i de fleste tilfeller kan de skilles ved at fjellrypen har svarte klør, og lirypen har lyse klør. I tillegg er fjellrypen litt mindre enn lirypen. Rypen er monogam, og legger vanligvis syv til elleve egg, og klekkingen skjer i slutten av juni og tidlig i juli.

Rypen har det som kalles en sirkumpolar, nordlig utbredelse. En kan møte på fjellrype helt opp til 1650 moh, slik som for eksempel Dovrefjell. I Norge hekker den fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. I Sør-Norge er den vanligst i fjellet i 1200-1400 meters høyde, mens den kan treffes helt nede i 400 moh på Vestlandet, og ned til 100 moh i Nord-Norge.

Rypejakt er populært i Norge, og jakt på fjellrype foregår fra 10.september til 23. desember, og fra 1.januar til 28.februar. Noen unntak, som deler av Nordland, Troms og i Finnmark, kan man jakte på fjellryper til 15 mars. Fjellrypen jaktes for det meste som støkkjakt.

Artsdatabanken har kategorisert fjellrypen som NT=Nær truet ved siste gjennomgang av Artsdatabankens rødliste. Det er ingen god registrering av bestandsutviklingen for fjellrype i Norge. Jaktutbytte og indirekte registreringer tyder likevel på at bestanden av fjellrype har gått tilbake de siste 20-30 årene. Årsaken til bestandsnedgangen er dermed ikke klarlagt, men faktorer som klimaendringer, høsting, predasjon og kombinasjoner av disse er mest sannsynlig viktige grunner til bestandsnedgangen.

The last comment and 23 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *