Eldste havhesten i Europa som er registrert ble nesten 37 år

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre,- fugle eller planteart som har en kjent maksimumsalder. Denne uken er havhesten presentert.

Publisert 27.08.19 l  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Havhesten (Fulmarus glacialis) er en del av stormfuglfamilien, og den hekker langs norskekysten. En finner havhesten i saltvannssystem og i kysttilknyttet mark. Den første registrerte observasjonen av havhest i Norge var i 1920 i Runde, Møre & Romsdal. I 1920- årene ble det funnet 50-100 par, og etterhvert økte bestanden til rundt 5000 par. De siste 10 årene er det nesten ikke blitt produsert havhestunger i Norge, og det er så og si ingen som går til hekking. Fulmarus glacialis er på den norske rødlisten, og er risikovurdert til EN- Sterkt truet.

Fulmarus glacialis kjennetegnes ved at de har et rør på oversiden av nebbet .

Den eldste havhesten som er registrert i Norge og Europa, ble 36 år og 10 måneder gammel.  Havhesten legger bare ett egg, som den ruger på i 50 dager. Ungene blir flyvedyktige etter rundt 45 dager, og den blir kjønnsmoden rundt 8-års alderen (6-12 år).

Havhesten er uavhengig av land bortsett fra i hekkeperioden, og er dermed en typisk marin art. Den spiser blant annet krepsdyr, fisk og bløtdyr, men den kan også spise døde fugler, fisk, slo og bifangst fra fiskebåter.

Fuglen hekker langs kysten av det nordlige Atlanterhavet, fra Canada, til Svalbard og Novaja Semlja (Russland) og ned til kysten av Nord-Frankrike.

The last comment and 18 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *