Naturportrettet:
Naturverner Kurt Willy Oddekalv

Publisert:01.11.18  | Skrevet av: Magne Helge Sleire

Kurt Willy Oddekalv er en av Norges mest aktive miljøvernere. Fryktet av alle som begår urett som kan skade vårt naturmiljø.