Noen har stilt spørsmål ved sannheten om at SV har nektet intervju til serien Møller og Avmakt.

Naturfilmkanalen har ved flere anledninger under produksjonen ønsket intervju med sentrale SV politikere. Vi ønsket å stille spørsmål ved SV sin rolle i forbindelse med opprettelsen av el- sertifikatene og SV sin holdning til vindkraftproduksjon generelt.

I flere e-poster og telefonsamtaler har Siri Gjørtz som er kommunikasjonsansvarlig, nektet oss dette. Derfor reiste vi til Landsmøte til SV i 2019 for å prøve å få svar på våre spørsmål. Der ble vi nektet intervju med Kari Elisabeth Kaski av Siri Gjørtz.

Men vi intervjuet Lars Haltbrekken som presiserte at han kun ville la seg intervjue som privatperson og ikke som SV politiker. Han ønsket altså ikke å svare som SV sin representant på våre viktige sentrale spørsmål om el-sertifikatene og andre viktige valg som SV har gjort i vindkraftsaken.

Det som Haltbrekken fortalte oss som privatperson var blant annet at han var motstander av noen vindkraftprosjekter i Trøndelag.

Naturfilmkanalen har aldri fått intervju med Lars Haltbrekken som SV-representant.