Det er harde fronter og lite samarbeid mellom de forskjellige miljøorganisasjonene i kampen mot vindturbiner.

En av årsakene er et stort sprik om hvordan klimasaken kan løses.

Dette kommer tydelig frem etter at filmen ”Planet of the Humans” er vist på YouTube. Filmen har nå blitt et debattema også i Norge.

Naturfilmkanalen har spurt flere av miljøvernorganisasjonene i Norge om hva de mener om filmen ”Planet of the Humans”

Vi har tatt utgangspunkt i en artikkel i NRK nett der overskriften var:

”Vil stoppe Michael Moores miljø-dokumantar

Klimaforskere og aktivister mener en ny dokumentar produsert av den kontrovesielle Michael Moore er full av feil. De mener filmen ikke bør vises for publikum”.

 

Det er nesten skremmende å høre de forskjellige miljøorganisasjonenes mening om filmen.

Noen hyller dokumentaren og andre ønsker å gjøre den utilgjengelig for publikum Leder i Norsk Klimastiftelse Lars Henrik Paarup Michelsen vil ikke å se filmen selv engang.

Og Framtiden i Våre hender ønsker ikke å svare på Naturfilmkanalens henvendelse.

Erlend Loe, som er filmanmelder i Aftenposten var helt klar i sin anmeldelse av filmen. ”Planet of the Human” er en viktig film alle bør se, mener han.

Det mener også leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv.   Han er rystet over at noen organisasjoner i det hele tatt kan gå i mot innholdet i denne viktige dokumentaren. Se utalelse fra Kurt Oddekalv her.

Miljøvernorganisasjoner er handlingslammet

Flere miljøvernorganisasjoner har vært helt handlingslammet, spesielt i den store vindkraftutbyggingen som vi har sett i Norge de siste årene. En av årsakene er at de har tatt et altfor tidlig standpunkt i vindkraftsaken og ikke har sett de enorme skadevirkningen og ødeleggelsene som ville komme.

Hvorfor har det blitt slik og hvem er det som tjener på denne polariseringen i den norske miljøbevegelsen?

Når miljøvernorganisasjonene ikke er enige om en viktig sak som vindkraftutbygging i urørt natur er, gir dette nesten fritt spillerom for både spekulanter og utbyggere.   De bruker også flere av miljøorganisasjonene som støttespiller når de fronter utbyggingssaker.

Også utbygging av flere utenlands kabler er blitt et hett debatt tema. Tidligere leder i Natur og ungdom Gaute Eiterjord har sammen med andre ungdomspolitikere blitt brukt aktivt fra utbyggersiden for å fremme North-Conect kabelen til Skottland.

Dette sammen med splittelsen i vindkraftsaken gjør at miljøbevegelsen står handlingslammet overfor hissige utbyggere og steile myndigheter når vindkraftutbygging raserer norsk natur.

Flere av miljøvernorganisasjonene har et stort ansvar og en medvirkende årsak til at vi er kommet opp i den situasjonen som vi har i dag.

Store naturområder både langs kysten og i fjellheimen er rasert de siste åren uten at mange av de viktigste miljøvernorganisasjonen har løftet en finger og tatt kollektivt avstand mot vindturbiner i norsk natur.

Noen av organisasjonene har forsøkt å profilere seg på enkelt saker og fokusert på dette.   Men det har gitt utbyggere spillerom andre steder hvor det ikke har vært påvist rødlistearter som for eksempel hubro og andre viktige naturverdier.

Dette gjelder i hovedsak organisasjonene Framtiden i våre hender, WWF, Natur og ungdom og stiftelsen ZERO.

ZERO er for øvrig ikke er en miljøvernorganisasjon men en lobbyorganisasjon for vindkraft og annen fornybar energi. ZERO opptrer ofte i media under dekke av å være en miljøvernorganisasjon.

Splittelsen i synet på filmen ”Planet of the Humans” og splittelsen i hvordan flere miljøvernorganisasjoner ser på blant annet vindkraft, viser hvor tragisk situasjonen er. Det er kun en taper når miljøbevegelsen ikke klarer å stå samlet i viktige saken.

Det er naturen selv.

Noe har stilt spørsmål ved sannheten om at SV har nektet intervju til serien Møller og Avmakt.

Naturfilmkanalen har ved flere anledninger under produksjonen ønsket intervju med sentrale SV politikere. Vi ønsket å stille spørsmål ved SV sin rolle i forbindelse med opprett