Ukens alder på art
Krykkje

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle- eller planteart som har en kjentmaksimumsalder. Denne uken er krykkjen presentert.

Publisert 13.11.2019   I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Krykkje (Rissa tridactyla) er en fugleart i måkefamilien. Fuglen har en størrelse og utseende omtrent som en fiskemåke, men bena og vingespissene er svarte, i motsetning til fiskemåker som har hvite tupper. Den har en mer ternelignende flukt enn de andre måkene. Krykkjen blir rundt 38-41 cm lang, og veier rundt 330-500 gram.

Sommerdrakten til krykkjen er hvitt hode, hals, bryst og underside. Nebbet er gulgrønt, svarte ben og svarte øyne med rød øyehud-ring. Vinterdrakten er grå nakke og en mørk halvmåneformet tegning ved øret.

Krykkjen er den mest tallrike måkearten i verden, og den har en sirkumpolar utbredelse. Arten er utbredt i Nord-Atlanteren og Nordishavet. I Norge finner en den i fuglefjell fra Rogaland til Finnmark og Svalbard. I tillegg til store kolonier, kan den også ha reir på hus ved havnen. Den legger 2-3 gråbrune egg, og ungene holder seg til reiret til de blir flyvedyktige når de er rundt 40-45 dager gamle. Fuglen lever av fisk og marint dyreplankton, og er en trekkfugl.

Den forventede levealderen til krykkjen er på rundt 19 år. Flere krykkjer som er og har vært ringmerket er registrert med en levealder på over 20 år. Den eldste krykkjen som er registrert med ringmerking ble 26 år og 1 måned gammel.

Selv med høy levealder er krykkjen på Artsdatabankens rødliste, og er klassifisert som EN= sterkt truet.

The last comment and 21 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *