Naturportrettet:

Jon Østeng Hov

Jon Østeng Hov er en av Norges fremste naturfotografer og naturskribenter.  Jon har skrevet flere bøker og dikt og har flere utmerkelse for sitt mangeårige naturvernarbeid.

I 2005 ble jon Østeng Hov Ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden.