Ukens alder på art

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen en dyre-, fugle- eller planteart som har kjent maksimums alder

Dette er en av våre minste meiser. De fleste avkom av blåmeis vil dø innen de er ett år. Dødligheten til voksne blåmeis er på 70 %. Eldste kjente alder på blåmeis, basert på ringmerkefunn er 12 år.

UKENS ALDER PÅ ART

SISTE INNLEGG

NOE PÅ HJERTET?

SI DIN MENING