Hjorten Oskar levde et bekymringsløst liv inne på oljeraffineriet på Mognstad.