NRKs mangelfulle naturformidling
er en nasjonal tragedie.

I løpet av få år har NRK lagt ned og forandret på samtlige norskproduserte naturprogram­konsept for TV og radio. Dette er en tragedie i en tid med nasjonale og globale miljøutfordringer, hvor vi virkelig trenger naturopplysning av høy kvalitet. For eksempel er «Ut i Naturen» i hovedsak nå blitt et reint underholdningsprogram. NRK er ikke lenger noen «allmennkringkaster. Hvorfor endte det slik?

Opplysning og kunnskap om natur er helt avgjørende for at spesielt barn og unge skal forstå viktigheten med å ta vare på en intakt natur.Derfor er det ufattelig at NRK har tatt bort og endret på alle disse populære naturprogrammene – spesielt tatt i betraktning de høye seer og lyttertall samtlige programmer hadde. De snakket til den norske folkesjela. Det norske folk var glade i dem.

«Friluftmagasinet» som ble sendt hver lørdag på NRK P1 i nesten 40 år, ble borte en oktoberdag i 2018. Det samme skjedde med radioprogrammet «Naturens verden» som gikk hver søndag i P1.

Et folkekjært program

Nå er også «Ut i Naturen» på vei ut av NRK-systemet.– iallfall slik det norske folk kjente det. Redaksjonen er lagt ned i sin gamle form og er blitt et underbruk av en annen redaksjon.

Dette har skjedd gradvis. Siden starten i 1992 var innkjøpte kvalitetsprogrammer fra frilansere en viktig del av programmet. Det er således ingen overdrivelse å si at dette folkekjære programmet var resultat av en nasjonal dugnad. Men i 2019 sendte ikke NRK en eneste dokumentar fra norske frilansere i «Ut i naturen». Det er en dramatisk redaksjonell endring.

De gamle naturfilmtraverne i NRK – Trond Berg, Ulf Myrvold, Per Jarle Heggdalsvik og Kari Toft – som til sammen har produsert hundrevis av naturprogrammer, er snart pensjonister. NRK har gjort svært lite de siste årene for at nye naturfilmtalenter skal kunne videreføre arven fra den aldrende naturfilmgjengen.  NRK har også bygget ned det store mangfoldet som var av frilansere. Det var disse som leverte naturstoff fra hele landet til «Ut i Naturen», slik at det norske folk kunne nyte Norges vakre og varierte natur.

Naturens talsmann og advokat

Den velkjente og populære tidligere redaktøren for «Ut i Naturen», Hans Christian Alsvik lærte opp svært mange eksterne naturfilmfotografer som NRK fikk nytte av i mange tiår – inkludert meg selv. Han tok opp nøkkelspørsmål om natur og naturvern for å belyse viktige natursaker og naturverdier. Alsviks visjon var blant annet at programmet skulle være «naturens advokat».

– Hvem andre en NRK kan gjøre det? sa han.

Hvorfor begraver NRK disse programmene?

Det er tydelig at NRK er på vei bort fra sin rolle som allmennkringkaster – en rolle som de faktisk har ansvar for å bevare og oppfylle. NRKs egen beskrivelse av en allmenn­kringkaster er: «En mediebedrift som tilbyr et mangfold av innhold ut fra et gitt samfunnsoppdrag.»  På natursiden har mangfoldet og oppfyllelsen av dette samfunnsoppdraget krympet inn til det ugjenkjennelige. Nå fyller NRK i stedet eteren med reality-produksjoner og kjendiseri, og enkle serier.

Menyen skulle ha inkludert viktige programmer om natur. Selv om det fortsatt er noen få unntak, har NRKs ledelse tatt valg som gjør at kanalen deres begynner å ligne de kommersielle radio- og TV-selskapene. Men det er jo ikke dette som er samfunnsoppdraget til NRK!

Betydningen av «allmennkringkasting»

Noen av de viktigste kriteriene til en allmennkringkaster som er bygget på Broadcasting Research Unit 1986 er:

 

  • Program for enhver smak og interesse
  • Konkurranse om kvalitet – og ikke om seertall
  • Eventuell offentlig regulering skal sikte mot å sikre frihet og ikke innskrenking i programvirksomheten.

 

Det var BBC som etablerte begrepet «public service broadcasting» (allmennkring­kasting). Formålet skulle være å informere, opplyse og underholde.

Kendiser overtar naturmediene

«Ut i naturen»-programmene slik vi kjenner dem fra tidligere gjorde alt dette gavns! De informerte, de opplyste, og de gav underholdning. Nå er det i all hovedsak bare underholdning igjen.

Videre er radioprogrammene som tok opp naturstoff, og som i sin helhet inneholdt det en allmennkringkaster skal gjøre er borte.

Fokus på naturen eller kjendiser?

Programserien «Safari Norge», som nettopp har gått på NRK under vignetten «Ut i Naturen» har svake historier. Det viktigste der er åpenbart at en kjent person opplever naturen fra båt, bil eller sti. Vel og bra, men dette er og forblir svært tynne historier – for det meste tuftet på underholdning. Hovedfokus er på kjendiser og ikke på naturen eller naturverdiene.

Jeg mener at NRKs toppledelsen må revurdere sin avgjørelsen om nedleggelse og omlegging av alle disse svært populære naturprogrammene. Dessverre, det som nå står på sendeprogrammet oppfyller ikke samfunnsoppdraget til NRK.

Dersom NRK ikke makter dette selv, må de kanskje få litt hjelp og påtrykk både fra Stortinget og fra den norske folkesjela.

NRK er tross alt eid av det norske folk.