Naturen i Amazonas brennes
og naturen i Norge sprenges