Ukens rød/ fremmedlisteart

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge og arter som er truet.

NOE PÅ HJERTET?

SI DIN MENING