Om Naturfilmkanalen

Om NaturFilmKanalen

NaturFilmKanalen presenterer nyheter med naturen i fokus. Vi produserer engasjerende filmer og avdekker uriktigheter. Her kan du selv bidra med blinkskudd og godt naturstoff. Delta i forfriskende diskusjoner – med innlegg her og på vår Facebookside.

Magne Helge Sleire

Ansvarlig redaktør

Olav Grinde

Oversetter/ skribent

Trond Henriksen

Veterinær

Antoni Bjørn Stefano Poleo

Biolog