Vindkraft i norske fjell og kystlandskap og all anna arealnedbygging har stor innverknad på det biologiske mangfaldet.

I 2017 fortalte NaturFilmKanalen historien om regnskogsatsingen som myndighetene i Norge ikke vil høre. Se filmen nå!

Når Dagbladet bruker store resurser på en artikkel om problemene i Mongolia, bør de fortelle hele historien.

NRK tar ikke redaktøransvar når de sender en film med helt åpenbare faktafeil.

Havsvale Hydrobates pelagicus røyndom står for fall. Men hva er sannheten om denne mystiske fuglen som få har sett.

Torsdag 6. august er det 50 år siden kongeørn og Havørn ble fredet i Norge.
Jubileet har en bismak uten sidestykke i norsk naturhistorie.

Insektene er viktig både for oss mennesker og for fugler og dyr. Men hvordan står det egentlig til med insektene i Norge?