Da barnehagen fikk et av naturens flotte under i fanget, ble barna behandlet som om det hadde skjedd en katastrofe.