Dagbladet forteller ikke hele og sanne historien om Mongolia

Tradisjonelt telt på slettene i Mongolia

I en stor reportasje i Magasinet i Dagbladet kan vi lese at klimaendringene har ført til store negative følger for den nomadiske befolkningen i landet.

Vi kan lese at mange dyr dør som følge av at ekstremvær kommer oftere en før.   Tørke og kalde vintre dreper dyra.

 

Hva er det egentlige problemet?

Det er i dag om lag 65 millioner beitedyr på de Mongolske steppene og befolkningen er tredoblet siden 1960. Det er noe av problemene til det mongolske folk.

Et nomadefolk trenger stor plass. Det er derfor de er nomader. Dette kommer ikke frem i artikkelen i Dagbladet.

Dette store men svært tørre og kalde landet har ikke plass til alle disse beitedyra. Heller ikke så mange mennesker som nå lever som nomader.

Mongolia er svært tynt befolket og har en befolkningen og som i dag teller litt over 3 millioner mennesker. Men det er alt for mange i forhold til resursene på disse karrige områdene.

Antall beitedyr har økt ekstremt og bare fra 2016 til 2017 økte antall sau, geit og storfe med over 5 millioner individer. Her ligger problemet til det mongolske folk. Store deler av dette enorme landet er overbeitet og enkelte områder er så nedbeitet at dyre ikke klarer å overleve de harde vintrene.

Selv om Mongolia er nesten 5 ganger så stort som Norge, er 70% av landet svært nedbeitet. Flere biologer har advart mot dette over tid uten at myndighetene i landet har satt inn tiltak. De har gått motsatt vei med å ønske eksport av kjøtt til Russland.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *