Nrk og Polarinstituttet forteller en feilaktig historie om antarktispetrell

Bestanden teller i dag mellom 10 og 20 millioner par antartispetrell

«Denne fuglen forsvinn – ingen veit kvifor»
«Bestanden av antarktispetrell er redusert med over 90 prosent dei siste tretti åra. Forskarar arbeider på spreng for å finne årsaka til den drastiske reduksjonen». Dette stod å lese på Nrk nett.

Birdlife international

Det er forskere fra polarinstituttet som har undersøkt et område på Dronning Mauds land.
Men i følge Birdlife international for 2017 har antartkispetrell en stabil og ekstremt høy bestand, som teller mellom 10 og 20 millioner voksne fugler. Den nærmer seg derfor ikke terskelen for sårbare arter under populasjonsstørrelseskriteriet.

Utbredelse

Antartikispetrell har en utbredelse på utrolige 36.500.000 km2, et område som tilsvarer nesten hundre ganger størrelsen på Norges areal.
Tidligere forskning har vist at antall fugler i koloniene varierer sterkt fra år til år.
Summen av det vi vet om antartispetrell setter artikkelen i Nrk, og opplysningen fra polarinstituttet, i et merkelig lys.