Velkommen til Naturfilmkanalen

NaturFilmKanalen har naturen i fokus og produserer og formidler nyheter og dokumentarfilmer om vår vakre klode.
NaturFilmKanalen formidler også filmer og historier fra alle som har noe flott og spennende å bidra med

Frem mot kommunevalget til høsten vil NaturFilmKanalen ha hovedfokus på de enorme naturødeleggelsene vindkraftanleggene gjør på norsk natur